ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop “Perfume Creation”