ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Workshop Social media marketing การตลาดบนสื่อออนไลน์ ทำอย่างไรให้ธุรกิจปัง!

พบกัน วันที่ 16 ต.ค. 63

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ Innovation club by GSB Startup ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง