ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “Workshop Basic makeup course แต่งหน้าสวย เสริมบุคลิก”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

“Workshop Basic makeup course แต่งหน้าสวย เสริมบุคลิก”

พบกัน : วันที่ 13 พ.ย. 63 เวลา 09.00 – 15.00 น.

Innovation Club by GSB Startup

อาคารวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง

#GSBSMEsStartup #Workshop