ธนาคารออมสิน ขานรับนโยบาย ธปท. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ

ธนาคารออมสิน ขานรับนโยบาย ธปท. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย อัตโนมัติ สำหรับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB SMEs Call Center
0 2299 8899