ธนาคารออมสินเข้าร่วมงานแถลงข่าวในฐานะผู้สนับสนุนการจัดประกวด “ TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่ ” ณ Em Atrium ชั้น G อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ


เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ธนาคารออมสิน นำโดย คุณระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up และ คุณเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up

เข้าร่วมงานแถลงข่าวในฐานะผู้สนับสนุนการจัดประกวด “TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่” ณ Em Atrium ชั้น G อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ  ซึ่งจัดขึ้นโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนการจัดงานประกวด ซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายใหม่ โดยนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Base Economy ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่มีแนวคิดธุรกิจใหม่ หรือ มีการต่อยอดธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก่อให้เกิดธุรกิจ Start up ในสายการท่องเที่ยว (Travel Tech) ที่มีศักยภาพสูง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ ชุมชนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ซึ่ง​เปิดรับสมัครแล้ว!! แต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ชิงเงินรางวัลโล่รางวัลและเข้าร่วมออกบูธ ส่งเสริมการขายในงาน World Travel Market 2018 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท

ผู้ที่สนใจเข้าประกวดสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.tourismthailand.org/startup หรือ งานส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ กองประสานการลงทุน ททท. โทร 0 2250 5500 ต่อ 2940-43