“ดีป้า”ขอเชิญชวนพี่น้อง SMEsในพื้นที่ภาคกลางที่มีความสนใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับธุรกิจ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ-ลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจในยุคดิจิทัล

“ดีป้า” ขอเชิญชวนพี่น้อง SMEs ในพื้นที่ภาคกลางที่มีความสนใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับธุรกิจ
ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ-ลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจในยุคดิจิทั
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 สิงหาคมนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
081 833 4915 หรือแสกน QR Code เข้าเว็บไซต์ได้เลย….