คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

การเรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ สามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องทำเพียงตอนเป็นวัยเรียนเท่านั้น เพราะเราต้องมีการพัฒนาทักษะ

และศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ตามคำคมของ สตีฟ จ็อบส์ อดีต CEO ผู้ยิ่งใหญ่ของ Apple ที่ได้กล่าวไว้ว่า

“Stay hungry, Stay foolish.”

“จงทำตัวกระหาย และทำตัวให้โง่อยู่ตลอดเวลา”

เพราะเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเก่งแล้ว นั่นคือคุณจะไม่มีทางพัฒนาไปได้มากกว่านี้