ข่าวดี!! สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจที่อยากอัพเดท เทรนด์นวัตกรรม และเทคโนโลยี จาก 4 สาขาอุตสาหกรรม รวมถึงการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางด้านนวัตกรรมอีกมายมาย กับงาน “Research Connect” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญ นักประดิษฐ์ วิศวกร นักวิจัย ผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยง งานวิจัยเพื่อประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ด้ าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงช่องทางความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานวิจัย และผู้ประกอบการ และพบกับนิทรรศการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จำนวน 50 ผลงาน
รับสมัครโดยการสแกน QR code หรือ สนใจสมัครคลิก https://forms.gle/a1eHUrgziEvWNu4D6

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-202-4564
(อัจฉรา รุ่งเชตุ)