ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญชวนลูกค้า และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561

ในหัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Innovation, Health Sciences and Education for Sustainable and Inclusive Growth”

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจ สามารถแจ้งรายชื่อภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

โทร 092 945 6838

**ด่วน! จำนวนจำกัด**