ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อ GSB SMEs STARTUP No.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ปีแรก ร้อยละ 1.07 ต่อปี ผ่อนต่ำล้านละ 1,700 บาท วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

โปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อธุรกิจ GSB SMEs STARTUP No.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ปีแรก ร้อยละ 1.07 ต่อปี ผ่อนต่ำล้านละ 1,700 บาท วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท! ในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบรอบ 107 ปี ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

สนใจสินเชื่่อ https://bit.ly/3guBVNF

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

#GSBSMEsStartup

ท่านสามารถดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

GSB SMEs STARTUP NO.1