ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อ GSB SMEs STARTUP No.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ปีแรก ร้อยละ 1.07 ต่อปี ผ่อนต่ำล้านละ 1,700 บาท วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ท่านสามารถดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

GSB SMEs STARTUP NO.1